Llistat publicacions/despublicacions registrades per aquest article

Títol original Acció Versió Data creació
SAM-Cooperació – Decret 2022-0002366. - Acceptar la documentació justificativa presentada per l'Ajuntament de Benifallet, i reconèixer l'obligació corresponent a la despesa derivada de la subvenció concedida d'Excepcionals 2020. publicar Versió: 1.1 2022-05-23 12:00:16.557
SAM-Cooperació – Decret 2022-0002366. - Acceptar la documentació justificativa presentada per l'Ajuntament de Benifallet, i reconèixer l'obligació corresponent a la despesa derivada de la subvenció concedida d'Excepcionals 2020. publicar Versió: 1.0 2022-05-23 12:00:15.999