Llistat publicacions/despublicacions registrades per aquest article

Títol original Acció Versió Data creació
SAM-Cooperació – Decret 2022-0002368. - Acceptar les documentacions justificatives presentades per l'Ajuntament de Caseres i per l'Ajuntament de Sant Jaume d'Enveja i reconèixer les obligacions corresponents a les despeses derivades de les subvencions concedides d'Excepcionals 2020. publicar Versió: 1.1 2022-05-23 12:10:18.171
SAM-Cooperació – Decret 2022-0002368. - Acceptar les documentacions justificatives presentades per l'Ajuntament de Caseres i per l'Ajuntament de Sant Jaume d'Enveja i reconèixer les obligacions corresponents a les despeses derivades de les subvencions concedides d'Excepcionals 2020. publicar Versió: 1.0 2022-05-23 12:10:17.65