Llistat publicacions/despublicacions registrades per aquest article

Títol original Acció Versió Data creació
Patronat de Turisme.- Decret núm. 2022- 0000159.- Aprovar la justificació i el reconeixement de l’obligació de subvencions per a programes concrets i activitats de promoció turística, any 2021. publicar Versió: 1.1 2022-05-23 15:15:38.58
Patronat de Turisme.- Decret núm. 2022- 0000159.- Aprovar la justificació i el reconeixement de l’obligació de subvencions per a programes concrets i activitats de promoció turística, any 2021. publicar Versió: 1.0 2022-05-23 15:15:38.063