Llistat publicacions/despublicacions registrades per aquest article

Títol original Acció Versió Data creació
SAC-Cultura. Decret núm. 2022-0002433. Aprovar la documentació justificativa presentada per Club Esportiu Sala Esgrima Amposta i reconèixer l’obligació corresponent a les despeses derivades de la subvenció concedida per entitats esportives que realitzin activitats d'interès singular. Any 2021 publicar Versió: 1.3 2022-05-24 11:02:23.952
SAC-Cultura. Decret núm. 2022-0002433. Aprovar la documentació justificativa presentada per Club Esportiu Sala Esgrima Amposta i reconèixer l’obligació corresponent a les despeses derivades de la subvenció concedida per entitats esportives que realitzin activitats d'interès singular. Any 2021 publicar Versió: 1.2 2022-05-24 11:02:23.313
SAC-Cultura. Decreto nº. 2022-0002433. Aprobar la documentación justificativa presentada por Club Esportiu Sala Esgrima Amposta y reconocer la obligación correspondiente a los gastos derivados de la subvención concedida para entidades deportivas que realicen actividades de interés singular. Año 2021 publicar Versió: 1.1 2022-05-24 10:52:18.847
SAC-Cultura. Decret núm. 2022-0002433. Aprovar la documentació justificativa presentada per Club Esportiu Sala Esgrima Amposta i reconèixer l’obligació corresponent a les despeses derivades de la subvenció concedida per entitats esportives que realitzin activitats d'interès singular. Any 2021 publicar Versió: 1.0 2022-05-24 10:47:18.354