Llistat publicacions/despublicacions registrades per aquest article

Títol original Acció Versió Data creació
SAC-Cultura. Decret núm. 2022-0002435. Aprovar la documentació justificativa presentada per l'Associació Esportiva Montblanc i reconèixer l’obligació corresponent a les despeses derivades de la subvenció concedida a entitats esportives per a activitats esportives de caràcter singular. Any 2021 publicar Versió: 1.1 2022-05-24 10:57:22.027
SAC-Cultura. Decret núm. 2022-0002435. Aprovar la documentació justificativa presentada per l'Associació Esportiva Montblanc i reconèixer l’obligació corresponent a les despeses derivades de la subvenció concedida a entitats esportives per a activitats esportives de caràcter singular. Any 2021 publicar Versió: 1.0 2022-05-24 10:57:20.537