Llistat publicacions/despublicacions registrades per aquest article

Títol original Acció Versió Data creació
SAM-Cooperació – Decret 2022-0002405. - Acceptar la documentació justificativa presentada per l'Ajuntament de Vilanova d'Escornalbou i reconèixer l'obligació corresponent a la despesa derivada de la subvenció concedida del PAM 2018, del Programa d'inversions. publicar Versió: 1.1 2022-05-24 10:57:21.55
SAM-Cooperació – Decret 2022-0002405. - Acceptar la documentació justificativa presentada per l'Ajuntament de Vilanova d'Escornalbou i reconèixer l'obligació corresponent a la despesa derivada de la subvenció concedida del PAM 2018, del Programa d'inversions. publicar Versió: 1.0 2022-05-24 10:57:21.033