Llistat publicacions/despublicacions registrades per aquest article

Títol original Acció Versió Data creació
SAC-Cultura. Decret núm. 2022-0002436. Aprovar la documentació justificativa presentada per diverses entitats i reconèixer l’obligació corresponent a les despeses derivades de la subvenció concedida per entitats esportives que realitzin activitats esportives d'interès particular. Any 2021 publicar Versió: 1.1 2022-05-24 11:17:27.779
SAC-Cultura. Decret núm. 2022-0002436. Aprovar la documentació justificativa presentada per diverses entitats i reconèixer l’obligació corresponent a les despeses derivades de la subvenció concedida per entitats esportives que realitzin activitats esportives d'interès particular. Any 2021 publicar Versió: 1.0 2022-05-24 11:17:27.186