Llistat publicacions/despublicacions registrades per aquest article

Títol original Acció Versió Data creació
SAC-Cultura. Decret núm. 2021-0002438. Acceptar les justificacions presentades per diferents empreses i professionals autònoms i reconèixer les obligacions totals corresponents a les despeses derivades de les subvencions concedides per a activitats culturals pertanyents al sector cultural de la demarcació de Tarragona, any 2021. publicar Versió: 1.1 2022-05-24 11:27:29.345
SAC-Cultura. Decret núm. 2021-0002438. Acceptar les justificacions presentades per diferents empreses i professionals autònoms i reconèixer les obligacions totals corresponents a les despeses derivades de les subvencions concedides per a activitats culturals pertanyents al sector cultural de la demarcació de Tarragona, any 2021. publicar Versió: 1.0 2022-05-24 11:22:28.826