Llistat publicacions/despublicacions registrades per aquest article

Títol original Acció Versió Data creació
SAC-Cultura. Decret núm. 2022-0002424. Aprovar la documentació justificativa presentada per la Fundació Mossèn Frederic Bara i reconèixer l’obligació corresponent a les despeses derivades de la subvenció concedida en el marc de la convocatòria de subvencions per a entitats i fundacions de caràcter social, per a activitats socials realitzades a la demarcació de Tarragona, l'any 2021 publicar Versió: 1.1 2022-05-24 11:52:32.79
SAC-Cultura. Decret núm. 2022-0002424. Aprovar la documentació justificativa presentada per la Fundació Mossèn Frederic Bara i reconèixer l’obligació corresponent a les despeses derivades de la subvenció concedida en el marc de la convocatòria de subvencions per a entitats i fundacions de caràcter social, per a activitats socials realitzades a la demarcació de Tarragona, l'any 2021 publicar Versió: 1.0 2022-05-24 11:42:30.58