Llistat publicacions/despublicacions registrades per aquest article

Títol original Acció Versió Data creació
SAC-Cultura. Decret núm. 2022-0002421. Aprovar la documentació justificativa presentada per l'Ajuntament de Llorenç del Penedès i reconèixer l'obligació corresponent a les despeses derivades de la subvenció concedida per a projectes i activitats d'interès ciutadà de caràcter singular. Any 2021 publicar Versió: 1.1 2022-05-24 11:52:32.241
SAC-Cultura. Decret núm. 2022-0002421. Aprovar la documentació justificativa presentada per l'Ajuntament de Llorenç del Penedès i reconèixer l'obligació corresponent a les despeses derivades de la subvenció concedida per a projectes i activitats d'interès ciutadà de caràcter singular. Any 2021 publicar Versió: 1.0 2022-05-24 11:47:31.726