Llistat publicacions/despublicacions registrades per aquest article

Títol original Acció Versió Data creació
SAM-Cooperació – Decret 2022-0002407. - Acceptar la documentació justificativa presentada per diversos ajuntaments i reconèixer les obligacions corresponents a les despeses derivades de les subvencions concedides del Pla d'Acció Municipal (PAM2018), programa d'inversions publicar Versió: 1.1 2022-05-24 12:12:35.803
SAM-Cooperació – Decret 2022-0002407. - Acceptar la documentació justificativa presentada per diversos ajuntaments i reconèixer les obligacions corresponents a les despeses derivades de les subvencions concedides del Pla d'Acció Municipal (PAM2018), programa d'inversions publicar Versió: 1.0 2022-05-24 12:12:34.768