Llistat publicacions/despublicacions registrades per aquest article

Títol original Acció Versió Data creació
SAM-Cooperació – Decret 2022-0002409. - Acceptar la documentació justificativa presentada per diversos ajuntaments i reconèixer les obligacions corresponents a les despeses derivades de les subvencions concedides del PAM 2020-2023, anualitat 2021, del Programa d'inversions. publicar Versió: 1.1 2022-05-24 12:37:37.566
SAM-Cooperació – Decret 2022-0002409. - Acceptar la documentació justificativa presentada per diversos ajuntaments i reconèixer les obligacions corresponents a les despeses derivades de les subvencions concedides del PAM 2020-2023, anualitat 2021, del Programa d'inversions. publicar Versió: 1.0 2022-05-24 12:37:37.087