Llistat publicacions/despublicacions registrades per aquest article

Títol original Acció Versió Data creació
SAC- Cultura. Decret núm. 2022-0002509. Aprovar la documentació justificativa presentada per Club Natació Amposta i reconèixer l’obligació corresponent a les despeses derivades de la subvenció concedida per entitats esportives que realitzin activitats d'interès singular. Any 2021 publicar Versió: 1.1 2022-05-25 12:49:22.266
SAC- Cultura. Decret núm. 2022-0002509. Aprovar la documentació justificativa presentada per Club Natació Amposta i reconèixer l’obligació corresponent a les despeses derivades de la subvenció concedida per entitats esportives que realitzin activitats d'interès singular. Any 2021 publicar Versió: 1.0 2022-05-25 12:49:21.766