Llistat publicacions/despublicacions registrades per aquest article

Títol original Acció Versió Data creació
SAC- Cultura. Decret núm. 2022-0002512. Aprovar la documentació justificativa presentada per Club Nàutic Amposta i reconèixer l’obligació corresponent a les despeses derivades de la subvenció concedida per entitats esportives que realitzin activitats esportives singulars. Any 2021 publicar Versió: 1.1 2022-05-25 13:04:25.492
SAC- Cultura. Decret núm. 2022-0002512. Aprovar la documentació justificativa presentada per Club Nàutic Amposta i reconèixer l’obligació corresponent a les despeses derivades de la subvenció concedida per entitats esportives que realitzin activitats esportives singulars. Any 2021 publicar Versió: 1.0 2022-05-25 13:04:24.944