Llistat publicacions/despublicacions registrades per aquest article

Títol original Acció Versió Data creació
SAC- Cultura. Decret núm. 2022-0002513. Aprovar la documentació justificativa presentada per Club Bàsquet Alcanar i reconèixer l’obligació corresponent a les despeses derivades de la subvenció concedida per entitats esportives. Any 2021 publicar Versió: 1.2 2022-05-25 13:04:26.943
SAC- Cultura. Decreto nº. 2022-0002513. Aprobar la documentación justificativa presentada por Club Bàsquet Alcanar y reconocer la obligación correspondiente a los gastos derivados de la subvención concedida para entidades deportivas. Año 2021 publicar Versió: 1.1 2022-05-25 13:04:26.481
SAC- Cultura. Decret núm. 2022-0002513. Aprovar la documentació justificativa presentada per Club Bàsquet Alcanar i reconèixer l’obligació corresponent a les despeses derivades de la subvenció concedida per entitats esportives. Any 2021 publicar Versió: 1.0 2022-05-25 13:04:25.98