Llistat publicacions/despublicacions registrades per aquest article

Títol original Acció Versió Data creació
SAC- Cultura. Decret núm. 2022-0002515. Aprovar la documentació justificativa presentada per Associació Esportiva Futbol Alcanar 2015 i reconèixer l’obligació corresponent a les despeses derivades de la subvenció concedida per entitats esportives que realitzin activitats esportives de caràcter singular. Convocatòria 2021 publicar Versió: 1.2 2022-05-25 13:19:30.251
SAC- Cultura. Decret núm. 2022-0002515. Aprovar la documentació justificativa presentada per Associació Esportiva Futbol Alcanar 2015 i reconèixer l’obligació corresponent a les despeses derivades de la subvenció concedida per entitats esportives que realitzin activitats esportives de caràcter singular. Convocatòria 2021 publicar Versió: 1.1 2022-05-25 13:09:28.054
SAC- Cultura. Decret núm. 2022-0002515. Aprovar la documentació justificativa presentada per Associació Esportiva Futbol Alcanar 2015 i reconèixer l’obligació corresponent a les despeses derivades de la subvenció concedida per entitats esportives que realitzin activitats esportives de caràcter singular. Convocatòria 2021 publicar Versió: 1.0 2022-05-25 13:09:27.507