Llistat publicacions/despublicacions registrades per aquest article

Títol original Acció Versió Data creació
SAC- Cultura. Decret núm. 2022-0002516. Aprovar la documentació justificativa presentada per Club Esportiu Futbol Creixell Les Eres i reconèixer l’obligació corresponent a les despeses derivades de la subvenció concedida per entitats esportives que realitzin activitats esportives de caràcter singular. Any 2021 publicar Versió: 1.3 2022-05-25 13:19:31.216
SAC- Cultura. Decret núm. 2022-0002516. Aprovar la documentació justificativa presentada per Club Esportiu Futbol Creixell Les Eres i reconèixer l’obligació corresponent a les despeses derivades de la subvenció concedida per entitats esportives que realitzin activitats esportives de caràcter singular. Any 2021 publicar Versió: 1.2 2022-05-25 13:19:29.675
SAC- Cultura. Decret núm. 2022-0002516. Aprovar la documentació justificativa presentada per Club Esportiu Futbol Creixell Les Eres i reconèixer l’obligació corresponent a les despeses derivades de la subvenció concedida per entitats esportives que realitzin activitats esportives de caràcter singular. Any 2021 publicar Versió: 1.1 2022-05-25 13:14:29.13
SAC- Cultura. Decret núm. 2022-0002516. Aprovar la documentació justificativa presentada per Club Esportiu Futbol Creixell Les Eres i reconèixer l’obligació corresponent a les despeses derivades de la subvenció concedida per entitats esportives que realitzin activitats esportives de caràcter singular. Any 2021 publicar Versió: 1.0 2022-05-25 13:14:28.578