Llistat publicacions/despublicacions registrades per aquest article

Títol original Acció Versió Data creació
Diligència de modificació de la relació de béns i drets afectats del Projecte de condicionament de la carretera TP-2039, del Catllar a la N-340, tram: T-203 a N-340, tm de Tarragona i el Catllar publicar Versió: 1.1 2021-05-14 08:56:57.515
Diligència de modificació de la relació de béns i drets afectats del Projecte de condicionament de la carretera TP-2039, del Catllar a la N-340, tram: T-203 a N-340, tm de Tarragona i el Catllar publicar Versió: 1.0 2021-05-14 08:56:57.102