Llistat publicacions/despublicacions registrades per aquest article

Títol original Acció Versió Data creació
Ordre del dia del Ple extraordinari celebrat el dia 29-07-2011 publicar 2016-02-29 17:23:18.745