Llistat publicacions/despublicacions registrades per aquest article

Títol original Acció Versió Data creació
Lourdes Garcia Matínez - assistir ciutadans publicar Versió: 1.1 2021-05-31 20:25:18.9
Lourdes Garcia Matínez - assistir ciutadans publicar Versió: 1.0 2021-05-27 09:12:57.373