Llistat publicacions/despublicacions registrades per aquest article

Títol original Acció Versió Data creació
Servei d'Assistència al Ciutadà- Convocatòria 2016- concessió, desestimació i desestiment de subv. a ajuntaments per a inversions per actuacions de caràcter singular, extraordinari. publicar Versió: 1.1 2016-05-31 13:52:43.641
Servei d'Assistència al Ciutadà- Convocatòria 2016- concessió, desestimació i desestiment de subv. a ajuntaments per a inversions per actuacions de caràcter singular, extraordinari. publicar Versió: 1.0 2016-05-25 10:47:46.58