Llistat publicacions/despublicacions registrades per aquest article

Títol original Acció Versió Data creació
Bases específiques per regular la concessió de subvencions gestionades per la Unitat de Cultura, del SAC, any 2018. publicar Versió: 1.4 2018-02-26 11:19:13.873
Bases específiques per regular la concessió de subvencions gestionades per la Unitat de Cultura, del SAC, any 2018. publicar Versió: 1.3 2018-02-15 08:44:42.834
Bases específiques per regular la concessió de subvencions gestionades per la Unitat de Cultura, del SAC, any 2018. publicar Versió: 1.2 2018-02-05 14:04:56.483
Bases específiques per regular la concessió de subvencions gestionades per la Unitat de Cultura, del SAC, any 2018. publicar Versió: 1.1 2017-12-01 13:27:50.956
Bases específiques per regular la concessió de subvencions gestionades per la Unitat de Cultura, del SAC, any 2018. publicar Versió: 1.0 2017-12-01 13:27:49.776