Llistat publicacions/despublicacions registrades per aquest article

Títol original Acció Versió Data creació
SAC-CULTURA. Decret núm. 2021-0003097. Aprovar la documentació justificativa presentada per l'Ajuntament de Colldejou en el marc de la convocatòria de concessió de subvencions per ens locals per a projectes i activitats d'interès ciutadà de caràcter singular. Any 2020 despublicar Versió: 1.1 2021-10-16 12:48:13.005
SAC-CULTURA. Decret núm. 2021-0003097. Aprovar la documentació justificativa presentada per l'Ajuntament de Colldejou en el marc de la convocatòria de concessió de subvencions per ens locals per a projectes i activitats d'interès ciutadà de caràcter singular. Any 2020 despublicar Versió: 1.1 2021-10-16 12:48:12.572
SAC-CULTURA. Decret núm. 2021-0003097. Aprovar la documentació justificativa presentada per l'Ajuntament de Colldejou en el marc de la convocatòria de concessió de subvencions per ens locals per a projectes i activitats d'interès ciutadà de caràcter singular. Any 2020 publicar Versió: 1.1 2021-07-16 13:05:06.326
SAC-CULTURA. Decret núm. 2021-0003097. Aprovar la documentació justificativa presentada per l'Ajuntament de Colldejou en el marc de la convocatòria de concessió de subvencions per ens locals per a projectes i activitats d'interès ciutadà de caràcter singular. Any 2020 publicar Versió: 1.0 2021-07-16 13:05:05.434