Llistat publicacions/despublicacions registrades per aquest article

Títol original Acció Versió Data creació
SAM_COOPERACIÓ.- Decret núm. 2021-0003083. Acceptar la justificació presentada per l'Ajuntament de Reus i reconèixer l'obligació corresponent a la despesa derivada de la subvenció concedida del Pla d'Acció Municipal (PAM) 2013-2016, anualitat 2016, del Programa d'inversions. publicar Versió: 1.2 2021-07-19 10:16:24.019
SAM_COOPERACIÓ.- Decret núm. 2021-0003083. Acceptar la justificació presentada per l'Ajuntament de Reus i reconèixer l'obligació corresponent a la despesa derivada de la subvenció concedida del Pla d'Acció Municipal (PAM) 2013-2016, anualitat 2016, del Programa d'inversions. publicar Versió: 1.1 2021-07-19 10:16:22.303
SAM_COOPERACIÓ.- Decret núm. 2021-0003083. Acceptar la justificació presentada per l'Ajuntament de Reus i reconèixer l'obligació corresponent a la despesa derivada de la subvenció concedida del Pla d'Acció Municipal (PAM) 2013-2016, anualitat 2016, del Programa d'inversions. publicar Versió: 1.0 2021-07-19 10:16:21.437