Llistat publicacions/despublicacions registrades per aquest article

Títol original Acció Versió Data creació
{es_ES=Aprobar la comisión de valoración del Proyecto Primera Experiencia en la Administración, ca_ES=Aprovar la comissió de valoració del Projecte Primera Experiència a l'Administració} publicar Versió: 1.0 2023-11-13 14:20:31.99