Llistat publicacions/despublicacions registrades per aquest article

Títol original Acció Versió Data creació
SAC-Cultura. Decret núm. 2021-0004385. Aprovar la documentació justificativa presentada per l'Ajuntament de Vallmoll i reconèixer l’obligació corresponent a les despeses derivades de la subvenció concedida per a ens locals per a projectes i activitats d'interès ciutadà de caràcter singular. Any 2020 despublicar Versió: 1.1 2022-02-24 14:29:08.604
SAC-Cultura. Decret núm. 2021-0004385. Aprovar la documentació justificativa presentada per l'Ajuntament de Vallmoll i reconèixer l’obligació corresponent a les despeses derivades de la subvenció concedida per a ens locals per a projectes i activitats d'interès ciutadà de caràcter singular. Any 2020 despublicar Versió: 1.1 2022-02-24 14:29:07.688
SAC-Cultura. Decret núm. 2021-0004385. Aprovar la documentació justificativa presentada per l'Ajuntament de Vallmoll i reconèixer l’obligació corresponent a les despeses derivades de la subvenció concedida per a ens locals per a projectes i activitats d'interès ciutadà de caràcter singular. Any 2020 despublicar Versió: 1.1 2022-01-13 14:53:14.96
SAC-Cultura. Decret núm. 2021-0004385. Aprovar la documentació justificativa presentada per l'Ajuntament de Vallmoll i reconèixer l’obligació corresponent a les despeses derivades de la subvenció concedida per a ens locals per a projectes i activitats d'interès ciutadà de caràcter singular. Any 2020 despublicar Versió: 1.1 2022-01-13 14:53:14.516
SAC-Cultura. Decret núm. 2021-0004385. Aprovar la documentació justificativa presentada per l'Ajuntament de Vallmoll i reconèixer l’obligació corresponent a les despeses derivades de la subvenció concedida per a ens locals per a projectes i activitats d'interès ciutadà de caràcter singular. Any 2020 publicar Versió: 1.1 2021-10-13 14:59:57.207
SAC-Cultura. Decret núm. 2021-0004385. Aprovar la documentació justificativa presentada per l'Ajuntament de Vallmoll i reconèixer l’obligació corresponent a les despeses derivades de la subvenció concedida per a ens locals per a projectes i activitats d'interès ciutadà de caràcter singular. Any 2020 publicar Versió: 1.0 2021-10-13 14:59:56.8