Llistat publicacions/despublicacions registrades per aquest article

Títol original Acció Versió Data creació
SAM-COOPERACIÓ.- Decret núm. 2021-0004400.- Acceptar la documentació justificativa presentada per l'Ajuntament de Bellvei i reconèixer l'obligació de les despeses derivades de la subvenció concedida per la línia de subvencions PEXI 2018. publicar Versió: 1.1 2021-10-15 10:06:52.633
SAM-COOPERACIÓ.- Decret núm. 2021-0004400.- Acceptar la documentació justificativa presentada per l'Ajuntament de Bellvei i reconèixer l'obligació de les despeses derivades de la subvenció concedida per la línia de subvencions PEXI 2018. publicar Versió: 1.0 2021-10-15 10:06:52.311