Llistat publicacions/despublicacions registrades per aquest article

Títol original Acció Versió Data creació
Modificació de la Base 9 i creació d'una nova Base a les Bases d'Execució del Pressupost, exercici 2019. publicar Versió: 1.3 2020-09-02 09:38:12.727
Modificació de la Base 9 i creació d'una nova Base a les Bases d'Execució del Pressupost, exercici 2019. publicar Versió: 1.2 2019-05-31 12:48:13.087
Modificació de la Base 9 i creació d'una nova Base a les Bases d'Execució del Pressupost, exercici 2019. publicar Versió: 1.1 2019-05-08 10:38:26.489
Modificació de la Base 9 i creació d'una nova Base a les Bases d'Execució del Pressupost, exercici 2019. publicar Versió: 1.0 2019-05-08 10:28:26.083