Llistat publicacions/despublicacions registrades per aquest article

Títol original Acció Versió Data creació
SAM-Cooperació.- Decret núm. 2021-0004912.- Rectificació de l'error material detectat a la resolució del decret núm. 2021-0004420 de 10 d'octubre de 2021, de reconèixer les obligacions derivades de les actuacions concedides pel Pla d'Acció Municipal (PAM), anualitat 2017. publicar Versió: 1.2 2021-11-15 10:28:40.55
SAM-Cooperació.- Decret núm. 2021-0004912.- Rectificació de l'error material detectat a la resolució del decret núm. 2021-0004420 de 10 d'octubre de 2021, de reconèixer les obligacions derivades de les actuacions concedides pel Pla d'Acció Municipal (PAM), anualitat 2017. publicar Versió: 1.1 2021-11-15 09:58:38.978
SAM-Cooperació.- Decret núm. 2021-0004912.- Rectificació de l'error material detectat a la resolució del decret núm. 2021-0004420 de 10 d'octubre de 2021, de reconèixer les obligacions derivades de les actuacions concedides pel Pla d'Acció Municipal (PAM), anualitat 2017. publicar Versió: 1.0 2021-11-15 09:58:38.656