Llistat publicacions/despublicacions registrades per aquest article

Títol original Acció Versió Data creació
AITC.- Decret núm. 2019-0002681.- Acceptar les sol·licituds de lliurament previ a la justificació presentades per diversos ajuntaments PAM 2019 programa de Despesa corrent. publicar Versió: 1.1 2019-07-09 13:32:32.631
AITC.- Decret núm. 2019-0002681.- Acceptar les sol·licituds de lliurament previ a la justificació presentades per diversos ajuntaments PAM 2019 programa de Despesa corrent. publicar Versió: 1.0 2019-07-09 13:32:32.071