Llistat publicacions/despublicacions registrades per aquest article

Títol original Acció Versió Data creació
AITC.- Decret núm. 2019-0002752.- Acceptar les justificacions presentades per diversos ajuntaments i reconèixer les obligacions corresponents a les despeses derivades de les subvencions concedides del Pla d'Acció Municipal (PAM) 2017. publicar Versió: 1.1 2019-07-17 12:44:55.757
AITC.- Decret núm. 2019-0002752.- Acceptar les justificacions presentades per diversos ajuntaments i reconèixer les obligacions corresponents a les despeses derivades de les subvencions concedides del Pla d'Acció Municipal (PAM) 2017. publicar Versió: 1.0 2019-07-17 12:44:55.089