Llistat publicacions/despublicacions registrades per aquest article

Títol original Acció Versió Data creació
AITC.- Decret núm. 2019-0002753.- Acceptar la documentació justificativa i el reconeixement de l'obligació de l'Ajuntament de Tivissa per l'actuació de la línia de subvencions PEXI 2018. publicar Versió: 1.2 2019-07-17 12:54:57.543
AITC.- Decret núm. 2019-0002753.- Acceptar la documentació justificativa i reconeixement de l'obligació de l'Ajuntament de Tivissa per l'actuació de la línia de subvencions PEXI 2018. publicar Versió: 1.1 2019-07-17 12:54:57.195
AITC.- Decret núm. 2019-0002753.- Acceptar la documentació justificativa i reconeixement de l'obligació de l'Ajuntament de Tivissa per l'actuació de la línia de subvencions PEXI 2018. publicar Versió: 1.0 2019-07-17 12:54:56.603