Llistat publicacions/despublicacions registrades per aquest article

Títol original Acció Versió Data creació
AITC.- Decret núm. 2019-0002764.- Acceptar la documentació justificativa i reconèixer l'obligació de diversos ajuntaments per actuacions de la línia de subvencions PEXI 2018. publicar Versió: 1.1 2019-07-17 13:15:01.837
AITC.- Decret núm. 2019-0002764.- Acceptar la documentació justificativa i reconèixer l'obligació de diversos ajuntaments per actuacions de la línia de subvencions PEXI 2018. publicar Versió: 1.0 2019-07-17 13:15:01.469