Llistat publicacions/despublicacions registrades per aquest article

Títol original Acció Versió Data creació
AITC.- Decret núm. 2019-0002808.- Acceptar les justificacions presentades per diversos ajuntaments i reconèixer les obligacions corresponents a les despeses derivades de les subvencions concedides del PAM 2017, Programa d'inversions. publicar Versió: 1.1 2019-07-19 13:05:58.41
AITC.- Decret núm. 2019-0002808.- Acceptar les justificacions presentades per diversos ajuntaments i reconèixer les obligacions corresponents a les despeses derivades de les subvencions concedides del PAM 2017, Programa d'inversions. publicar Versió: 1.0 2019-07-19 13:05:58.075