Llistat publicacions/despublicacions registrades per aquest article

Títol original Acció Versió Data creació
AITC.- Decret núm. 2019-0002811.- Acceptar les justificacions presentades per varis ajuntaments i reconèixer les obligacions corresponents a les despeses derivades de les subvencions concedides del PAM 2019. publicar Versió: 1.1 2019-07-19 13:15:59.774
AITC.- Decret núm. 2019-0002811.- Acceptar les justificacions presentades per varis ajuntaments i reconèixer les obligacions corresponents a les despeses derivades de les subvencions concedides del PAM 2019. publicar Versió: 1.0 2019-07-19 13:15:59.196