Llistat publicacions/despublicacions registrades per aquest article

Títol original Acció Versió Data creació
AITC.- Decret núm. 2019-0002825.- Proposta d’acceptació de la justificació presentada per l’Ajuntament de Salomó de les subvencions concedides del Pla d’Acció Municipal (PAM) 2017 i 2018, programa d’Inversions. publicar Versió: 1.1 2019-07-22 12:16:50.717
AITC.- Decret núm. 2019-0002825.- Proposta d’acceptació de la justificació presentada per l’Ajuntament de Salomó de les subvencions concedides del Pla d’Acció Municipal (PAM) 2017 i 2018, programa d’Inversions. publicar Versió: 1.0 2019-07-22 12:16:50.317