Llistat publicacions/despublicacions registrades per aquest article

Títol original Acció Versió Data creació
SAM-Cooperació.- Decret núm. 2021-0005144.- Acceptar la documentació justificativa presentada per l'Ajuntament de Roquetes i reconèixer l'obligació corresponent a les despeses derivades de la subvenció concedida de la línia d'Excepcionals 2017. publicar Versió: 1.1 2021-11-29 13:02:20.636
SAM-Cooperació.- Decret núm. 2021-0005144.- Acceptar la documentació justificativa presentada per l'Ajuntament de Roquetes i reconèixer l'obligació corresponent a les despeses derivades de la subvenció concedida de la línia d'Excepcionals 2017. publicar Versió: 1.0 2021-11-29 13:02:20.254