Llistat publicacions/despublicacions registrades per aquest article

Títol original Acció Versió Data creació
SAM-Cooperació.- Decret núm. 2021-0005146.- Acceptar la justificació presentada per l'Ajuntament de la Morera de Montsant, i reconèixer l'obligació corresponent a la despesa derivada de la subvenció concedida d'Excepcionals, anualitat 2018. publicar Versió: 1.1 2021-11-29 13:02:21.688
SAM-Cooperació.- Decret núm. 2021-0005146.- Acceptar la justificació presentada per l'Ajuntament de la Morera de Montsant, i reconèixer l'obligació corresponent a la despesa derivada de la subvenció concedida d'Excepcionals, anualitat 2018. publicar Versió: 1.0 2021-11-29 13:02:21.334