Llistat publicacions/despublicacions registrades per aquest article

Títol original Acció Versió Data creació
Patronat de Turisme.- Decret 2021-0000445.- Aprovar la concessió de subvencions per a programes concrets i activitats de promoció turística, any 2021. publicar Versió: 1.1 2021-12-01 13:27:03.361
Patronat de Turisme.- Decret 2021-0000445.- Aprovar la concessió de subvencions per a programes concrets i activitats de promoció turística, any 2021. publicar Versió: 1.0 2021-12-01 13:27:02.986