Llistat publicacions/despublicacions registrades per aquest article

Títol original Acció Versió Data creació
SAC-Cultura. Decret núm. 2021-0005296 - Aprovar la documentació justificativa presentada per Entitat Municipal Descentralitzada de Jesús i reconèixer l’obligació corresponent a les despeses derivades de la subvenció concedida per a escoles municipals de música, arts, dansa i disseny. Any 2021 publicar Versió: 1.1 2021-12-03 13:51:42.123
SAC-Cultura. Decret núm. 2021-0005296 - Aprovar la documentació justificativa presentada per Entitat Municipal Descentralitzada de Jesús i reconèixer l’obligació corresponent a les despeses derivades de la subvenció concedida per a escoles municipals de música, arts, dansa i disseny. Any 2021 publicar Versió: 1.0 2021-12-03 13:46:41.757