Llistat publicacions/despublicacions registrades per aquest article

Títol original Acció Versió Data creació
SAM-MSET.- Concedir les subvencions per Centres Especials de Treball, entitats titulars de Centres Especials de Treball d’iniciativa social i empreses d’inserció sociolaboral, per la conservació i millora d’espais naturals, convocatòria 2021. publicar Versió: 1.1 2021-12-23 08:55:40.658
SAM-MSET.- Concedir les subvencions per Centres Especials de Treball, entitats titulars de Centres Especials de Treball d’iniciativa social i empreses d’inserció sociolaboral, per la conservació i millora d’espais naturals, convocatòria 2021. publicar Versió: 1.0 2021-12-23 08:55:40.087