Llistat publicacions/despublicacions registrades per aquest article

Títol original Acció Versió Data creació
SAM-MSET.- Concedir les subvencions per entitats sense ànim de lucre pel desenvolupament de projectes i actuacions de protecció i millora del medi ambient, convocatòria 2021. publicar Versió: 1.1 2021-12-23 11:48:09.211
SAM-MSET.- Concedir les subvencions per entitats sense ànim de lucre pel desenvolupament de projectes i actuacions de protecció i millora del medi ambient, convocatòria 2021. publicar Versió: 1.0 2021-12-23 11:48:08.747