Llistat publicacions/despublicacions registrades per aquest article

Títol original Acció Versió Data creació
SAM-Cooperació.- Decret 2021-0005858.- Acceptar la documentació justificativa presentada per l'Ajuntament de l'Arbolí i reconèixer l'obligació corresponent a la despesa derivada de la subvenció concedida del Pla d'Acció Municipal (PAM) 2018, del Programa d'inversions. publicar Versió: 1.1 2022-01-05 09:41:48.381
SAM-Cooperació.- Decret 2021-0005858.- Acceptar la documentació justificativa presentada per l'Ajuntament de l'Arbolí i reconèixer l'obligació corresponent a la despesa derivada de la subvenció concedida del Pla d'Acció Municipal (PAM) 2018, del Programa d'inversions. publicar Versió: 1.0 2022-01-05 09:36:47.873