Llistat publicacions/despublicacions registrades per aquest article

Títol original Acció Versió Data creació
SAM-Cooperació.- Decret 2021-0005859.- Acceptar la documentació justificativa presentada per diversos ajuntaments i reconèixer les obligacions corresponents a les despeses derivades de les subvencions concedides pel PAM 2020-2023, Programa d'inversions, anualitat 2021. publicar Versió: 1.1 2022-01-05 10:21:52.755
SAM-Cooperació.- Decret 2021-0005859.- Acceptar la documentació justificativa presentada per diversos ajuntaments i reconèixer les obligacions corresponents a les despeses derivades de les subvencions concedides pel PAM 2020-2023, Programa d'inversions, anualitat 2021. publicar Versió: 1.0 2022-01-05 10:16:52.269