Llistat publicacions/despublicacions registrades per aquest article

Títol original Acció Versió Data creació
SAM-Cooperació.- Decret 2021-0005862.- Acceptar la documentació justificativa presentada per diversos ajuntaments i reconèixer les obligacions corresponents a subvencions concedides del PAM 2020-2023, del Programa de despeses corrents, anualitat 2021. publicar Versió: 1.1 2022-01-05 10:51:57.36
SAM-Cooperació.- Decret 2021-0005862.- Acceptar la documentació justificativa presentada per diversos ajuntaments i reconèixer les obligacions corresponents a subvencions concedides del PAM 2020-2023, del Programa de despeses corrents, anualitat 2021. publicar Versió: 1.0 2022-01-05 10:46:56.878