Llistat publicacions/despublicacions registrades per aquest article

Títol original Acció Versió Data creació
SAM-Cooperació.- Decret 2021-0005865.- Acceptar la documentació justificativa presentada per diversos ajuntaments i reconèixer les obligacions corresponents a les despeses derivades de les subvencions concedides pel PAM 2020-2023, Programa d'inversions, anualitat 2020 publicar Versió: 1.3 2022-01-05 11:07:00.518
SAM-Cooperació.- Decret 2021-0005865.- Acceptar la documentació justificativa presentada per diversos ajuntaments i reconèixer les obligacions corresponents a les despeses derivades de les subvencions concedides pel PAM 2020-2023, Programa d'inversions, anualitat 2020 publicar Versió: 1.2 2022-01-05 11:01:59.57
SAM-Cooperació.- Decret 2021-0006373.- Acceptar la documentació justificativa presentada per diversos ajuntaments i reconèixer les obligacions corresponents a les despeses derivades de les subvencions concedides pel PAM 2020-2023, Programa d'inversions, anualitat 2020 publicar Versió: 1.1 2022-01-05 11:01:59.04
SAM-Cooperació.- Decret 2021-0006373.- Acceptar la documentació justificativa presentada per diversos ajuntaments i reconèixer les obligacions corresponents a les despeses derivades de les subvencions concedides pel PAM 2020-2023, Programa d'inversions, anualitat 2020 publicar Versió: 1.0 2022-01-05 10:56:58.516