Llistat publicacions/despublicacions registrades per aquest article

Títol original Acció Versió Data creació
SAM-Cooperació.- Decret 2021-0005846.-Acceptar la documentació justificativa presentada per l'Ajuntament de la Torre de Fontaubella i reconèixer l'obligació corresponent a la despesa derivada de la subvenció concedida pel Pla d'Acció Municipal (PAM) 2017, del Programa d'inversions. publicar Versió: 1.3 2022-01-05 11:22:03.271
SAM-Cooperació.- Decret 2021-0005846.-Acceptar la documentació justificativa presentada per l'Ajuntament de la Torre de Fontaubella i reconèixer l'obligació corresponent a la despesa derivada de la subvenció concedida pel Pla d'Acció Municipal (PAM) 2017, del Programa d'inversions. publicar Versió: 1.2 2022-01-05 11:22:02.783
SAM-Cooperación.- Decreto 2021-0005846.-Aceptar la documentación justificativa presentada por el Ayuntamiento de la Torre de Fontaubella y reconocer la obligación correspondiente al gasto derivado de la subvención concedida por el Plan de Acción Municipal (PAM) 2017, del Programa de inversiones. publicar Versió: 1.1 2022-01-05 11:22:02.281
SAM-Cooperació.- Decret 2021-0005846.-Acceptar la documentació justificativa presentada per l'Ajuntament de la Torre de Fontaubella i reconèixer l'obligació corresponent a la despesa derivada de la subvenció concedida pel Pla d'Acció Municipal (PAM) 2017, del Programa d'inversions. publicar Versió: 1.0 2022-01-05 11:22:01.729