Llistat publicacions/despublicacions registrades per aquest article

Títol original Acció Versió Data creació
SAM-Cooperació.- Decret 2021-0005861.- Acceptar la documentació justificativa presentada pels Ajuntaments de la Secuita i de Savallà del Comtat, i reconèixer l'obligació corresponent a les despeses derivades de la subvenció concedida del Pla d'Acció Municipal (PAM) 2020-2023, anualitat 2020. publicar Versió: 1.1 2022-01-05 11:32:04.761
SAM-Cooperació.- Decret 2021-0005861.- Acceptar la documentació justificativa presentada pels Ajuntaments de la Secuita i de Savallà del Comtat, i reconèixer l'obligació corresponent a les despeses derivades de la subvenció concedida del Pla d'Acció Municipal (PAM) 2020-2023, anualitat 2020. publicar Versió: 1.0 2022-01-05 11:32:04.3