Llistat publicacions/despublicacions registrades per aquest article

Títol original Acció Versió Data creació
SAM-Cooperació.- Decret 2021-0005863.- Acceptar la documentació justificativa presentada per l'Ajuntament d'Horta de Sant Joan i reconèixer l'obligació corresponent a les despeses derivades de la subvenció concedida del PAM 2020-2023, del programa d'inversions, anualitat 2020 publicar Versió: 1.1 2022-01-05 11:47:06.33
SAM-Cooperació.- Decret 2021-0005863.- Acceptar la documentació justificativa presentada per l'Ajuntament d'Horta de Sant Joan i reconèixer l'obligació corresponent a les despeses derivades de la subvenció concedida del PAM 2020-2023, del programa d'inversions, anualitat 2020 publicar Versió: 1.0 2022-01-05 11:42:05.787