Llistat publicacions/despublicacions registrades per aquest article

Títol original Acció Versió Data creació
SAM-Cooperació.- Decret 2022-0000027.- Acceptar la documentació justificativa presentada per l'Ajuntament de Santa Bàrbara i reconèixer l'obligació corresponent a les despeses derivades de la subvenció concedida del PAM 2020-2023, del Programa de despeses Corrents, anualitat 2021. publicar Versió: 1.1 2022-01-05 12:32:40.024
SAM-Cooperació.- Decret 2022-0000027.- Acceptar la documentació justificativa presentada per l'Ajuntament de Santa Bàrbara i reconèixer l'obligació corresponent a les despeses derivades de la subvenció concedida del PAM 2020-2023, del Programa de despeses Corrents, anualitat 2021. publicar Versió: 1.0 2022-01-05 12:32:39.564